S-boite-washi-takasu

Petite boîte à thé washi Takasu