S-boite-washi-noyoro

Petite boîte à thé washi Noyoro