S-boite-washi-muroto

Petite boîte à thé washi Muroto