K-boite-washi-yukina

Grande boîte à thé washi Yukina