K-boite-washi-tokesho

Grande boîte à thé washi Tokesho