K-boite-washi-okitsu

Grande boîte à thé washi Okitsu