K-boite-washi-nikko

Grande boîte à thé washi Nikko