K-boite-washi-kinako

Grande boîte à thé washi Kinako