K-boite-washi-kayoko

Grande boîte à thé washi Kayoko