K-boite-washi-katsuura

Grande boîte à thé washi Katsuura