K-boite-washi-muroto

Grande boîte à thé washi Muroto