K-boite-washi-esashi

Grande boîte à thé washi Esashi